logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild Dynamiken

Händer i parken - arkiv

Området får fler gatunamn

Ebbepark kommer att få en mängd nya gatunamn. I stället för att alla adresser i området är kopplade till Westmansgatan kommer gatorna att få olika namn som är hämtade från områdets historia. Dels direkt tagna från den tid då Wahlbecks fabriker låg här och dels namn med inspiration från den tiden. Till exempel Repgränd, Tågvirkesgatan och Sisalgränd. Annagatan, Kerstingatan och Gotthardgatan har fått namn från medlemmar i familjen Wahlbeck och Marianne Richters torg uppkallas efter den kända designer som tog fram mönster till fabrikens mattor. Alla namn är inte klara, så vi återkommer med en karta över namnen, deras koppling till historien samt när i tiden de nya namnet ska tas i bruk när alla namn för området är tagna i bygg- och miljönämnden och vi kan presentera en helhet.