logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Kartor över Ebbepark

Här kan du ladda ner våra uppdaterade kartor. 

1. Väghänvisningar till Ebbepark under perioden 9 mars – 17 april

Ebbepark karta väghänvisning

pdfLadda ner kartan - Väghänvisningar under perioden 9 mars -17 april.pdf

2. Parkeringszoner i Ebbepark 

Ebbepark karta 2020

pdfLadda ner kartan - Parkeringszooner i Ebbepark.pdf

3. Gång-och cykelbana till/från Ebbepark

 Ebbepark karta gang cykelvagar

pdfLadda ner kartan - Gång- och cykelvägar Ebbepark.pdf

4. Karta till skolan 

Karta 1

pdfLadda ner kartan - Karta till skola.pdf

(Pdf:en innehåller flera sidor.)

5. Karta över framtidens Ebbepark 

Ebbepark kartor kvarter

pdfLadda ner kartan - Karta över framtidens Ebbepark .pdf