logo ebbepark

logo ebbepark

Arkitektbild campushallen

Science Park Mjärdevi

Science Park Mjärdevi är en aktiv partner i projektet och lyfter in sina erfarenheter av att bygga framgångsrika företagsmiljöer.

– Ebbeparks cityläge är unikt. Detta kompletteras av Science Parks Mjärdevi 30 års framgångsrika arbete av att skapa en internationellt erkänd företagspark.

Lena Miranda, vd Science Park Mjärdevi

Science Park Mjärdevi är stadsdel i Linköpings kunskaps- och forskningsstråk. Den öppna och professionella miljön skapar närhet mellan internationella storföretag, nystartade småföretag och världsledande forskning. Detta leder till spännande affärsmöjligheter, samarbeten och projekt.
mjardevi.se

Korta fakta om Science Park Mjärdevi:

  • Antal företag: Över 300
  • Antal personer verksamma i parken: 6 000
  • Tre profilområden:
  • Visualization, Simulation  Imaging
  • Connectivity, Internet of Things & Mobile Broadband
  • Vehicles, Safety & Security